Bases

Torres CAMPREDÓ-CARROVA info

PRESENTACIÓ XYZ

XYZ – Convocatòria d’instal·lacions a emplaçaments singulars a les Terres de l’Ebre neix de la voluntat de generar un espai de comunicació i experimentació entre l’art contemporani i la ciutadania, valorant el patrimoni natural i cultural del territori mitjançant intervencions a l’espai públic amb obres de gran format. Les diferents formes quepot prendre aquesta convocatòria dependran sempre de l’espai a intervenir i de les sevescaracterístiques.
Si les dues primeres edicions es van moure, respectivament, entorn de l’espai urbà i a l’espai natural, aquesta tercera edició es mourà en vers l’espai del patrimoni històric: la Torre de la Carrova, la torre-fortalesa construïda el S. XIII que formava part de l’antigalínia de defensa del riu Ebre i que, juntament amb la Torre de Campredó, situada a l’altra riba del riu, exercien un control directe i estratègic sobre la vall d’aquest.
XYZ ha escollit aquest emplaçament per la seva importància històrica, però sobretot per la seva importància simbòlica. Torres vigilants de l’Ebre que s’entenen i s’observen també entre elles, que salven distàncies i obstacles per a transmetre coneixement i memòries i que comuniquen comarques de forma intangible, salvant separacions que alhora són el nexe.
La lògica de XYZ s’acciona a partir d’una convocatòria per a artistes que treballin aquests formats amb una dotació de 4.000€ impostos inclosos per a la producció del projecte guanyador. La convocatòria va dirigida a artistes i creadors residents a l’Estat Espanyol i resta oberta fins al 7 de maig de 2017.
Un jurat format per Tom Carr (artista), Pep Fargas (director de Lluèrnia) i Àlex Farnós (director del Museu de les Terres de l’Ebre) escollirà els participants finalistes, i les obres seleccionades s’implicaran amb el públic mitjançant votació popular en els dos municipis participants, incorporant l’exposició dels projectes seleccionats a Amposta i Campredó, així com un seguit de tallers i/o activitats relacionades amb la línia conceptual de la convocatòria.
La intervenció guanyadora es formalitzarà a la Torre de la Carrova i, si s’escau i simultàniament, a la Torre de Campredó durant la segona quinzena de juliol del 2017.

ENLLAÇ A LES BASES EN CATALÀ

PRESENTACIÓN XYZ

XYZ – Convocatoria de instalaciones en emplazamientos singulares en las Terres de l’Ebre nace de la voluntad de generar un espacio de comunicación y experimentación entre el arte contemporáneo y la ciudadanía, valorando el patrimonio natural y cultural del territorio mediante intervenciones en el espacio público con obras de gran formato. Las diferentes formas que puede tomar esta convocatoria dependerán siempre del espacio aintervenir y de sus características.
Si las dos primeras ediciones se movieron, respectivamente, entorno al espacio urbano y el espacio natural, esta tercera edición se moverá entorno el espacio del patrimonio histórico: la Torre de la Carrova, la torre-fortaleza construida en el S. XIII que formaba parte de la antigua línea de defensa del río Ebre y que, junto con la Torre de Campredó, situada a la otra orilla del río, ejercían un control directo y estratégico sobre el valle de este.
XYZ ha escogido este emplazamiento por su importancia histórica, pero sobretodo por su importancia simbólica. Torres vigilantes del Ebre que se entienden y se observan también entre ellas, que salvan distancias y obstáculos para transmitir conocimiento y memorias y que comunican comarcas de forma intangible, salvo separaciones que a la vez son el nexo.
La lógica de XYZ se acciona a partir de una convocatoria para artistas que trabajen estos formatos con una dotación de 4.000€ impuestos incluidos para la producción del proyecto ganador. La convocatoria va dirigida a artistas y creadores residentes en el Estado Español y está abierta hasta el 7 de mayo de 2017.
Un jurado formado por Tom Carr (artista), Pep Fargas (director de Lluèrnia) y Àlex Farnós (director del Museu de las Terres de l’Ebre) escogerá los participantes finalistas, y las obras seleccionadas se implicarán con el público mediante votación popular en los dos municipios participantes, incorporando la exposición de los proyectos seleccionados en Amposta y Campredó, así como una serie de talleres y/o actividades relacionadas con la línea conceptual de la convocatoria.
La intervención ganadora se formalizará en la Torre de la Carrova y, si se tercia y simultáneamente, en la Torre de Campredó durante la segunda quincena de julio del 2017.

ENLACE A LAS BASES EN ESPAÑOL

Anuncis