Flags. De Miquel Garcia

Flags

L’artista vincula dos conceptes aparentment paradoxals: el de conèixer un lloc sense necessitat d’anar-hi a través de la seua representació a Internet, i el del simbolisme que conté l’objecte de la bandera com a representació d’un estat o una nació. La seua proposta passa per crear 41 banderes de tela impresa amb 41 cels diferents extrets de les fotografies que del Trabucador circulen per Internet. Aquestes banderes de 180X120 centímetres es col·locaran amb màstils de 6,5 metres d’alçada a un tram de la Platja del Trabucador a una distància entre elles de 4.13 metres, la xifra és la suma de les coordenades proposades per l’XYZ. La idea de l’autor és ressaltar el gest i la importància territorial que adquireix el símbol de la bandera a través de la seva pròpia absència.

Anuncis